Transferul de merit de la Buddha Amida către practicant
Maestrul Rennyo spunea într-una din Scrisorile sale:

„Atingerea inimii încrezătoare (shinjin) se găseşte în înţelegerea celui de-Al Optsprezecelea Legământ. A înţelege acest Legământ înseamnă a înţelege ce înseamnă ‘Namo Amida Butsu’. Aşa că, atunci când cineva se refugiază pentru prima oară în Amida, aceasta înseamnă ‚namo’ iar aspiraţia şi transferul virtuţii” este de asemenea implicată. Asta înseamnă că Tathagata Amida îşi transferă virtuţile către noi, fiinţele ignorante. Despre acest lucru suntem învăţaţi în Marea Sutră ca fiind ‘aducerea tuturor fiinţelor sensibile către atingerea virtuţilor’. Aşadar, urmează că toată karma rea şi patimile oarbe cărora le-am dat naştere din trecutul fără de început sunt complet distruse de către puterea de neconceput a Legământului. Astfel, ne aflăm în stadiul de non-retrogresiune ori stadiul celor cu adevărat stabiliţi.”

În aceste cuvinte ale sale, Rennyo scoate în evidenţă un alt aspect important al învăţăturii Jodo Shinshu – transferul de merit de la Buddha Amida către noi. În practicile bazate pe puterea personală ori în alte şcoli buddhiste, adeptul acumulează merite pe care le transferă către atingerea propriei sale Eliberări, însă pe Calea Puterii Celuilalt transferul de merit are loc între Buddha Amida şi credincios. Acest transfer de merit este cel care îl face pe adept capabil să atingă naşterea în Tărâmul Pur şi Nirvana.
Într-un imn se spune:

„Când fiinţele sensibile ale acestei lumi a celor cinci pângăriri
Se încred în Legământul Principal,
Virtuţi de nedescris, inexplicabile şi de neconceput
Îi umplu pe aceşti practicanţi.”

Transferul de merit de la Buddha Amida către practicant este de două tipuri:
1) „transferul de merit al mersului înainte” (Oso-Eko) şi
2)”transferul de merit al întoarcerii înapoi” (Genso-Eko).

Primul înseamnă că Amida îşi transferă meritele sale către noi, făcându-ne astfel capabili să atingem Buddheitatea în Tărâmul Pur iar al doilea că cel care a devenit astfel un Buddha, împărtăşindu-se din Iluminarea lui Amida, este făcut capabil să se întoarcă în această lume şi să lucreze la salvarea tuturor fiinţelor.

Trezirea Minţii Bodhi – aspiraţia de a atinge Buddheitatea pentru salvarea personală şi a tuturor fiinţelor – este împlinită în Trezirea Credinţei în Legământul Principal al lui Buddha Amida. Shan-tao spunea: „Trezeşte-ţi Mintea Bodhi prin Compasiunea lui Amida”, adică aspiraţi către Eliberarea voastră şi a celorlalte fiinţe bazându-vă pe Compasiunea lui Amida (Legământul său Principal).
Aşadar, Trezirea Minţii Bodhi, cerinţa obligatorie în Mahayana a atingerii Eliberării supreme, apare în Jodo Shinshu sub forma inimii încrezătoare (shinjin).

Shinran spune în „Imnurile patriarhilor”:

„Credinţa este Mintea Unică;
Mintea Unică este Mintea precum diamantul;
Mintea precum diamantul este Mintea Bodhi;
Această minte este oferită nouă de Puterea Celuilalt.”

Mintea Unică reprezintă cauza Iluminării. Din moment ce aceasta este însăşi Mintea Bodhi, înseamnă că are două aspecte[1]:

„A te refugia cu o Minte Unică
În Buddha al Luminii fără de oprelişti care se răspândeşte în cele zece direcţii
Este mintea care aspiră să devină Buddha;
Aşa spune Vasubandhu, Maestrul Discursului[2].”
(Imnurile patriarhilor 17)

„Mintea care aspiră să devină Buddha
Este mintea ce caută să salveze fiinţele sensibile;
Mintea care caută să salveze fiinţele sensibile
Este adevărata Credinţă oferită de Compasiunea lui Amida[3].”
(Imnurile patriarhilor 18)

De asemenea, Shinran afirmă în „Imnurile epocilor Dharma”:

„Shinjin, care este lucrarea de neconceput a puterii Legământului,
nu este altceva decât mintea care aspiră la Marea Iluminare.”


[1] Cele două aspecte ale Minţii Bodhi sunt a aspira la atingerea Buddheităţii pentru sine însuşi şi pentru ceilalţi.
[2] „Discurs despre Tărâmul Pur”, lucrare al cărui autor este Vasubandhu.
[3] Vezi şi capitolul „Credinţa şi nembutsu nu sunt creaţia noastră.”

0 comments:

Post a Comment

Leagă-ţi mintea nestatornică de Legământul Principal şi nu o lăsa să rătăcească în jungla diverselor practici. Chiar nu ai nevoie de nimic altceva în afară de Nembutsul credinţei.

Posted by Comunitatea buddhista Jodo Shinshu din Romania on Sunday, August 23, 2015

THANK YOU FOR THE SUPPORT!

THANK YOU FOR THE SUPPORT!
International Association for Buddhist Culture