Aspiraţia de a deveni un Buddha – cel mai important lucru
Scopul buddhismului şi al practicii buddhiste este de a deveni un Buddha. Nu a farda sau petici viaţa de aici, nu a fi un buddhist interesant ori cultivat, ci a deveni un Buddha.

Calea buddhistă nu este o metodă de relaxare ori pastilă pentru când ne doare capul sau vre-o reţetă de fericire momentană, ci un drum către Buddheitate şi Eliberare, atât pentru noi, cât şi pentru ceilalţi.

Este vital ca acei ce intră pe Calea buddhistă să facă aspiraţia de a deveni un Buddha. Fără această aspiraţie, nu există buddhism. Dacă nu dorim, ori nu simţim această dorinţă de eliberare definitivă din suferinţele naşterilor repetate, atunci buddhismul va fi pentru noi doar un obiect de studiu, o interesantă lecţie de mitologie sau delectare intelectuală.

Există, să zicem aşa, două tipuri de viziuni pe care cineva le poate avea asupra lui însuşi ori a lumii. Una este viziunea obişnuită, în funcţie de educaţia sa culturală sau preocupările de fiecare zi iar cealaltă este viziunea dharmică.

Prima reprezintă ceea ce este considerat în diferite epoci a fi normal, atât ca viziune cât şi ca mod de viaţă, conţinând explicaţii limitate ale lumii şi interesându-se destul de puţin sau niciodată de sensul existenţei omeneşti ori de ceva care se află dincolo de viaţa de aici şi acum. Utilitarismul imediat este fundamental în viziunea non-dharmică asupra lumii.

Pe de altă parte, viziunea dharmică pecepe lumea şi viaţa personală din perspectiva învăţăturii buddhiste (Dharma), unde lucrurile sunt explicate, de exemplu, în funcţie de impermanenţă şi legea karmei iar ceea ce este real şi important este definit altfel decât sub aspect utilitar imediat şi mai ales, unde nevoia de Eliberare este insistent accentuată.
Citind, ascultând şi reflectând mereu asupra explicaţiilor şi luminii pe care Dharma sau învăţătura buddhistă le aruncă asupra lumii şi vieţii omeneşti, poţi ajunge să înţelegi de ce este necesar să devii un Buddha. Devenind din ce în ce mai absorbit în studiul Dharmei, ajungi să dobândeşti ceea ce am putea numi, „ochiul Dharmei” ori viziunea dharmică. Atunci multe construcţii pe care le credeai solide se vor dărâma în jurul tău iar lumea va începe să devină din ce în ce mai goală de falsele culori aruncate asupra ei şi luate drept adevărata realitate.

Mergând pe Calea buddhistă cu aspiraţia de a deveni un Buddha şi având viziunea Dharmei de partea ta, începi să devii din ce în ce mai intim cu propria karmă, adică să te cunoşti mai bine pe tine însuţi şi mai ales să îţi cunoşti limitele şi adevăratele capacităţi spirituale. Această etapăconştientizarea propriilor limite şi capacităţi personale raportate la efortul de a deveni un Buddha – este foarte importantă şi în mod special accentuată în Jodo Shinshu[1]. A dori să devii un Buddha este fundamental, însă această aspiraţie rămâne încă o dorinţă neîmplinită printre multe altele dacă posibilităţile tale personale nu te pot conduce într-acolo. Nu este obligatoriu să devii un sfânt sau cine ştie ce om deosebit pentru a se naşte în tine dorinţa de a deveni un Buddha, însă pentru a atinge Buddheitatea sunt necesare eforturi şi calităţi infinit mai mari decât capacităţile tale obişnuite.
Acesta este momentul lui „a fi sau a nu fi” în Jodo Shinshu sau „pot ori nu pot” să ating Eliberarea. În momentul în care ajungi să conştientizezi nu numai că nu poţi dar că îţi este imposibil să atingi această stare prin tine însuţi, poţi deveni pregătit să auzi mesajul Legământului Principal[2] al lui Buddha Amida[3].
Acest mesaj nu este sofisticat ori greu de priceput, singurul „dezavantaj” fiind acela că nici unui om orgolios nu îi va fi uşor să îşi recunoască limitele şi incapacitatea de a deveni un Buddha. Cine vrea să accepte că este neputincios?
Însă, atenţie, Jodo Shinshu nu cere oamenilor să se considere incapabili în diferitele activităţi ale vieţii personale, ci doar în ceea ce priveşte atingerea Eliberării supreme. A atinge Buddheitatea sau Eliberarea supremă nu este la fel cu a fi un bun electrician, om de afaceri sau orice altceva, aşadar nu are nimic de-a face cu realizările fiecăruia în viaţa sa obişnuită. Acestea două sunt lucruri complet diferite.

Drumul spre Eliberarea din naştere şi moarte nu este un hobby ori o temă culturală interesantă, ci singura activitate reală din viaţa noastră. Înseamnă a scăpa odată pentru totdeauna de nesfârşitele suferinţe ale naşterilor şi morţilor repetate. Dacă acest lucru este important pentru tine, atunci eşti într-adevăr un discipol al lui Buddha.
[1] Termenul Jodo Shinshu înseamnă: „Adevărata esenţă a şcolii Tărâmului Pur” şi reprezintă tradiţia buddhistă înfiinţată în Japonia de Shinran Shonin (1173-1262). Adeseori este folosită prescurtarea Shin.
[2] Legământul Principal al lui Buddha Amida promite naşterea în Tărâmul său Pur tuturor acelora care se încred în el, recită Numele lui şi aspiră să se nască acolo:

„Dacă după ce voi atinge Buddheitatea, fiinţele sensibile din cele zece direcţii care se încred în mine cu o minte sinceră şi aspiră să se nască în Tărâmul meu, rostind Numele (Namo Amida Butsu) meu
chiar şi numai de zece ori, nu se vor naşte acolo, fie ca eu să nu ating cea mai înaltă Iluminare.”

 Naşterea în Tărâmul Pur a celor care se încred fără îndoială în Amida va coincide cu atingerea Iluminării sau a Buddheităţii supreme. Cele patruzeci şi opt de legăminte ale lui Buddha Amida, dintre care al Optsprezecelea este numit cel principal, sunt înregistrate în „Marea Sutră despre Buddha Amida.” Aceasta a fost rostită de Buddha Shakyamuni pe vârful Vulturului, în nordul Indiei.
[3] Buddha Amida este Buddha al Vieţii Infinite şi al Luminii Infinite. Dintre toţi Buddha, acesta este singurul care a promis că va salva (conduce către Buddheitate) toate fiinţele indiferent de capacităţile lor, inclusiv pe cei a căror karmă este atât de grea încât merită să se nască în iad. Tot ceea ce trebuie făcut este ca aceste fiinţe să se încreadă în el, să recite Numele lui cu credinţă şi să aspire să se nască în Tărâmul său Pur. 

0 comments:

Post a Comment

Leagă-ţi mintea nestatornică de Legământul Principal şi nu o lăsa să rătăcească în jungla diverselor practici. Chiar nu ai nevoie de nimic altceva în afară de Nembutsul credinţei.

Posted by Comunitatea buddhista Jodo Shinshu din Romania on Sunday, August 23, 2015

THANK YOU FOR THE SUPPORT!

THANK YOU FOR THE SUPPORT!
International Association for Buddhist Culture