Saturday, 26 May 2012

Ryogemon – Crezul buddhist Jodo Shinshu


 Ryogemon este crezul buddhist Jodo Shinshu, compus de Rennyo Shonin (1415-1499), al optulea Monshu al Hongwanji. În el găsim tot ceea ce avem nevoie să ştim şi să acceptăm pentru a ne naşte în Tărâmul Pur al lui Buddha Amida.
Refugiindu-ne în Cele Trei Comori[1] şi acceptând acest crez în inima noastră devenim adepţi Jodo Shinshu, de aceea trebuie să îi cunoaştem foarte bine înţelesul:

„Renunţ la încrederea în puterea personală şi diversele practici care se bazează pe ea. Mă încred din toată inima în Buddha Amida pentru a rezolva odată pentru totdeauna problema de cea mai mare importanţă a vieţii de după moarte.

Ştiu că în momentul în care această Credinţă apare în mine, eliberarea din samsara este garantată iar eu sunt asigurat de naşterea în Tărâmul Pur. Rostesc Numele lui Amida cu bucurie şi recunoştinţă pentru salvarea sa necondiţionată.

Sunt recunoscător lui Shinran Shonin şi maeştrilor succesori pentru că mă îndrumă către această profundă înţelegere.

De acum înainte mă voi ghida toată viaţa mea după regulile de comportament.”

***

„Diversele practici” la care renunţăm se referă la toate învăţăturile, acţiunile şi metodele religioase prin care oamenii au senzaţia că obţin ceva, în mod special Iluminarea perfectă sau Buddheitatea. Acestea pot fi practici meditative sau non-meditative, respectarea preceptelor cu gândul transferării meritelor astfel câştigate spre atingerea Iluminării, etc. Chiar şi recitarea Numelui lui Amida poate fi plasată în această categorie dacă este făcută pe baza puterii personale[2].

Toate acestea sunt abandonate, mai ales ideea că poţi face ceva prin tine însuţi pentru a obţine Iluminarea perfectă şi Eliberarea din samsara. Pur şi simplu realizezi că eşti incapabil să devi un Buddha şi că doar Amida te poate ajuta în această chestiune, doar el poate pune capăt nesfârşitei tale rătăciri în naştere şi moarte.

În chiar momentul apariţiei pentru prima oară a acestei încrederi eşti asigurat de eliberarea din samsara (lumea suferinţei, a naşterii şi a morţii) iar naşterea ta în Tărâmul Pur devine pe deplin stabilită. În exact acel moment (nu atunci când mori) destinul tău karmic este fixat definitiv şi poţi fi sigur că vei deveni un Buddha în Tărâmul Pur al lui Amida. Nimic din ceea ce urmează acestui moment al apariţiei credinţei nu poate influenţa, îmbunătăţi sau distruge drumul tău către Tărâmul Pur.
Rămâi până la moarte un om obişnuit, aşa cum ai fost întotdeauna şi chiar dacă mori pe neaşteptate, fără să te gândeşti la Amida şi fără să fi într-o stare bună a minţii, tot vei merge în Tărâmul Pur pentru că salvarea ta a fost deja asigurată de la prima trezire a credinţei. Aşa că, să nu îţi fie frică de nimic, doar încrede-te în Amida şi totul este asigurat pentru tine. Rostirea Numelui este numai exprimarea credinţei şi a recunoştinţei pentru că Buddha Amida te salvează şi acceptă aşa cum eşti, fără să ceară nimic de la tine, nici cea mai mică virtute sau capacitate.

Datorită apariţiei în această lume a lui Shinran Shonin şi a explicaţiilor lui ai întâlnit Dharma lui Amida. Succesorii săi, precum Maestrul Kakunyo şi Maestrul Rennyo, au păstrat cu credinţă învăţăturile sale şi le-au transmis generaţiilor viitoare. Toţi aceştia şi mai ales Shinran Shonin, merită recunoştinţa şi aprecierile tale.

Regulile de comportament pe care te angajezi să le respecţi toată viaţa atunci când intri în sangha Jodo Shinshu se găsesc în Scrisorile lui Rennyo. Le prezint aici într-o formă condensată[3]:

-respectă celelalte şcoli buddhiste; nu le denigra învăţătura şi nici pe adepţii acestora[4]
-nu îi deprecia pe ceilalţi Buddha şi Bodhisattva
-nu îi denigra pe kami (zeii din Shintoism)[5]
-nu îţi da aere de persoană avansată spiritual; fi smerit
-nu impune credinţa noastră altor oameni din şcoli buddhiste diferite sau din alte religii
-fIi atent când discuţi despre învăţătura Jodo Shinshu cu cei care nu sunt maturi din punct de vedere karmic şi suficient de deschişi pentru a o primi; nu o impune cu forţa; în general, vorbeşte numai atunci când este cu adevărat necesar şi la momentul potrivit.
-nu fi mândru şi gălăgios, mai ales în public, cu convingerile tale şi credinţa în Jodo Shinshu; fii discret, poartă-te normal şi bucură-te de shinjin în linişte şi smerenie
-nu denigra sau desconsidera autorităţile locale şi guvernamentale pentru că tu ai credinţă iar ei nu
-îndeplineşte-ţi cu conştiinciozitate datoria şi obligaţiile publice
-legile statului să fie aspectul tău exterior,[6] în timp ce credinţa Puterii Celuilalt să rămână în inima ta; ghidează-te după principiile umanităţii şi dreptăţii[7].

De asemenea, devenind un adept Jodo Shinshu te angajezi automat să nu amesteci această minunată învăţătură cu opiniile şi ideile tale personale bazate pe mintea neiluminată.[8] Astfel, realizezi că Dharma Shinshu este medicamentul deosebit oferit de Sakyamuni şi Maeştri pentru a salva fiinţele din naştere şi moarte iar pentru ca aceasta să fie efectivă trebuie să nu o modificăm în nici un fel, conştientizând faptul că nu suntem noi înşine Buddhaşi. Aceasta este o regulă de bun simţ pe care o acceptăm în mod natural când intrăm pe Cale. Dacă cineva distruge sau modifică Dharma despre Amida, atunci acest Ryogemon devine inutil şi nici o salvare nu mai este posibilă. Aşadar, fi atent când vorbeşti celorlalţi despre Jodo Shinshu. Indicaţii despre această regulă de comportament se găsesc peste tot în învăţăturile lui Shinran şi Rennyo, aşa că priveşte-o ca fiind esenţială atunci când intri în sangha.
[1] Vezi capitolul „Cele trei refugii în Jodo Shinshu.”
[2] Spre exemplu dacă credem că o recitare bună sporeşte şansele de a ne naşte în Tărâmul Pur sau că în urma rostirii Numelui obţinem merite pe care le putem transfera către propria Iluminare sau diferite obiective lumeşti, etc.
[3] Referiri la aceste reguli se găsesc la paginile 20, 27, 32, 34, 35, 40, 41, 47, 50, 53, 71, 74, 77, 81 din „Rennyo Shonin Ofumi (The Letters of Rennyo)”, publicată deBukkyo Dendo Kyokai and Numata Center Translation and Research în 1996. Ediţia în limba română a Scrisorilor lui Rennyo nu cuprinde decât foarte puţine referinţe la ele.
[4] Rennyo a spus într-una din numeroasele lui scrisori pe această temă: „În tradiţia noastră să nu existe nici o ponegrire a celorlalte învăţături şi şcoli buddhiste. Din moment ce toate au fost expuse de Shakyamuni în timpul vieţii sale, înseamnă că acestea duc la rezultate bune dacă sunt practicate exact aşa cum au fost predate. Cu toate acestea, în ultima epocă Dharma în care ne aflăm acum, cei asemenea nouă sunt inferiori şcolilor de pe Calea Înţelepţilor; de aceea, nu ne bazăm şi nu ne încredem în ele.”
[5] Nu ne bazăm pe kami, însă aceasta nu înseamnă că îi denigrăm. După cum a explicat Maestrul Rennyo în multe din scrisorile sale, unii dintre kamii veneraţi în Shintoism sunt de fapt, manifestări ale Buddhaşilor şi Bodhisattvaşilor care încearcă în multe feluri să ajute fiinţele să se încreadă în cele din urmă tot în Dharma lui Amida. Primind credinţa în Amida, noi le împlinim aspiraţiile, de aceea nu avem nevoie să îi venerăm şi să ne refugiem în ei. Shinran Shonin însuşi a interzis venerarea kamilor şi a diferiţilor zei, însă nu a spus niciodată că ar trebui să îi denigrăm pe ei şi pe adepţii lor. Totodată, spre deosebire de Rennyo, Shinran nu a vorbit nicăieri în lucrările sale despre kami în sensul de manifestări ale Buddhaşilor.
De asemenea, eu unul nu aş merge mai departe încât să spun că figuri importante ale tuturor religiilor sunt de fapt, manifestări ale Buddhaşilor şi Bodhisattvaşilor. Ştim că în buddhism, în general, zeii sunt doar o categorie de fiinţe neiluminate printre multe altele, de aceea nu ar trebui să tragem concluzia că Maestrul Rennyo a încercat să ne facă să privim toţi zeii din diferite mitologii sau figurile importante din toate religiile ca fiind Buddhaşi şi Bodhisattvaşi. În Scrisorile sale el face referire în mod special la kami din Shintoism pe care şi alte şcoli buddhiste japoneze din vremea lui îi priveau ca având legături cu Dharma lui Buddha. De asemenea, nu ar fi normal să privim toate spiritele şi toţi kami din Shintoism sau toate figurile din folclorul japonez ca fiind Buddhaşi sau Bodhisattvaşi. Pentru a acomoda instrucţiunile lui Rennyo cu ale lui Shinran, cred că cel mai bine este să considerăm că într-adevăr unii kami pot fi manifestări,  dar pentru a fi siguri că nu deviem de la adevărata învăţătură Shinshu şi că nu ajungem să venerăm zeităţi sau spirite neiluminate, adepţii Jodo Shinshu să se concentreze exclusiv asupra lui Amida şi să lase deoparte, cu respect, Shintoismul şi personajele sale divine.
Shinran însuşi a citat din Nirvana Sutra în lucrarea sa de căpătâi (Kyogyoshinsho) următoarele cuvinte: „…eliberarea căilor non-buddhiste este impermanentă, eliberarea căilor buddhiste este eternă.”
Aşadar, până la urmă, abandonăm toate căile non-buddhiste şi urmăm numai Calea lui Buddha, însă făcând asta respectăm alegerile altor oameni şi nu le denigrăm.
[6] Respectaţi legile statului, dacă acestea nu sunt criminale sau inumane.
[7] Încercăm să acţionăm ghidaţi de compasiune, tratând toţi oamenii la fel, fără discriminare.
[8] Citiţi articolele legate de interpretărilegreşite ale învăţăturii Jodo Shinshu. Ryogemon devine inutil dacă este acceptată şi promovată oricare din acele viziuni greşite.


0 comments:

Post a Comment

Leagă-ţi mintea nestatornică de Legământul Principal şi nu o lăsa să rătăcească în jungla diverselor practici. Chiar nu ai nevoie de nimic altceva în afară de Nembutsul credinţei.

Posted by Comunitatea buddhista Jodo Shinshu din Romania on Sunday, August 23, 2015

THANK YOU FOR THE SUPPORT!

THANK YOU FOR THE SUPPORT!
International Association for Buddhist Culture